Thriller Enescu. Bibliografie indicativă

AA 1958                           Alfred Alessandrescu, Scrieri despre George Enescu [Buletinul Studii muzicologice editat de Uniunea Compozitorilor din R.P.R., supliment al revistei Muzica, vol. III], București, Uniunea Compozitorilor din R.P.R., 1958. 

IRVA 2010                       Ioana Raluca Voicu-Arnăuțoiu, Muzicieni români – biografii ascunse în arhive, București, Editura Ars Docendi | Universitatea din București, 2010., 2 vol. Capitolul despre George Enescu accesibil online: George Enescu – Muzicieni români – Biografii ascunse în arhivele securității (muzicieni-in-arhive.ro)

A.C.S.L. 2013                  Casa de licitații Artmark, Catalog sesiunea de licitații 21-22 septembrie 2013, Licitația Memorabilia – Muzică și poezie, 21 septembrie 2013.

GB 1965                           George Breazul, „Idei curente în cercetarea cântecului popular. Moduri pentatonice și prepentatonice“, Studii de muzicologie I (1965), [Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R.,] pp. 5-62.

JB 1964                            Jean Bobescu, La pupitrul Operei. Amintiri, București, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., 1964.

EmC 1968                        Emanoil Ciomac, Enescu, îngrijire de ediție și prefață de Clemansa Liliana Firca, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R., 1968.

EuC 2016a                       Eugen Ciurtin, „De ce este Enescu cel mai împlinit dintre noi“, Dilema veche, nr. 637, 5-11 mai 2016, p. 14. http://dilemaveche.ro/sectiune/muzica/articol/ce-este-enescu-cel-mai-implinit-noi. Republ. Festivalul Enescu, 25 aprilie 2017. http://festivalenescu.ro/de-ce-enescu-este-cel-mai-implinit-dintre-noi/

EuC 2016b                      Interviu RFI: De ce este Enescu cel mai împlinit dintre noi, emisiunea Art Cultura, realizator Dan Pârvu, 31 mai 2016. http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-87356-de-ce-este-enescu-cel-mai-implinit-dintre-noi

EuC 2016c                       Religiile muzicii, o suită de patru emisiuni la Radio România Muzical (În universul muzicii, realizator Cristina Comandașu, 17 și 24 septembrie, 1 și 8 octombrie 2016, reluare martie 2018). http://www.romania-muzical.ro/emisiuni/es.htm?sh=16&ed=130281&arh=1&y=2016 și http://www.romania-muzical.ro/program/?d=2018-03-31

EuC 2017a                       Eugen Ciurtin, „Œdipe: Enescu versus Freud“, Festivalul Enescu, 19 august 2017. Œdipe: Enescu versus Freud – George Enescu Festival (festivalenescu.ro)

EuC 2017b                       „Cât o mie de imagini: sunetul lui Enescu”, Scena9, 5 septembrie 2017. http://www.scena9.ro/article/cat-o-mie-de-imagini-sunetul-lui-enescu, republ. Republica, 6 septembrie 2017. https://republica.ro/cat-o-mie-de-imagini-sunetul-lui-enescu.

EuC 2019                         „În carne și în oase: muzica lui Enescu“, conferință Intersecțiile de miercuri | BRD Scena9, 27 februarie 2019.

EuC 2021a                       Eugen Ciurtin, interviu cu privire la moștenirea manuscrisă a lui Enescu, acordat Oanei Despa, Buletin de București, INTERVIU | Istoricul Eugen Ciurtin: ”Ce ar trebui să administreze prioritar Statul, dacă nu asemenea patrimoniu ca cel lăsat nouă de operele planetare ale lui Enescu și Eliade, desțărații?” – Buletin de București.

EuC 2021b                       Eugen Ciurtin, „Thriller Enescu Opus Zero“, Dilema veche, 29 august 2021. Thriller Enescu Opus Zero – Dilema veche

MC 2011                          Mihai Cosma (ed.), Proceedings of the George Enescu International Festival, Bucharest 2011, București, Editura Muzicală, 2011.     

OLC 1966                         Octavian Lazăr Cosma, „Leitmotivele tragediei lirice Oedip“, Studii de muzicologie II (1966), [Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R.,] pp. 23-57, republ. fără modificări în OLC 1967, pp. 102-125.

OLC 1967                         Octavian Lazăr Cosma, Oedip-ul enescian, București, Editura Muzicală, 1967.

OLC 2014                         Octavian Lazăr Cosma, „Din nou despre leitmotivele tragediei lirice Oedip“, Revista Muzica nr. 1 | 2014, pp. 10-22.

VC 1998                           Un suflet românesc în universalitate, prefață de Viorel Cosma, text stabilit, iconografie selectată, argument, traducere și note de Dan Râpă, Constantin Frosin, Andrei Vasilescu, Galați, Editura Alma, 1998.

VC 2005                           Viorel Cosma, George Enescu, un muzician român singular | An outstanding Romanian Musician, București, Editura Institutului Cultural Român, 2005. 

VC 2016                           Florilegiu enescian (1946-2016), vol. I: Studii, eseuri, comunicări științifice, interviuri, Iași, Editura Pim, 2016.

AC 1990                           Alexandru Cosmovici, George Enescu în lumea muzicii și în familie, prefață de Liviu Rusu, București, Editura Muzicală, 1990.

LD 2011                            Ladislau Csendes, George Enescu – un exil supravegheat? eseu despre ultimii ani ai Maestrului (1946 – 1955) cu un corpus de 50 de documente transcrise din Arhivele Securităţii şi o culegere de 4 înregistrări muzicale din Fonoteca Radio, București, Editura Casa Radio, 2011.

DC 1983                           Dimitrie Cuclin, Corespondență. O istorie polemică a muzicii, ediție criticăde Viorel Cosma pe marginea corespondenței Doru Popovici – Dimitrie Cuclin, Iași, Editura „Junimea“, 1983. 

RD 1955                           Romeo Drăghici, „George Enescu, muzicianul-patriot“, Muzica, nr. 5 (mai)/1955 (supliment).

RD 1971                           Romeo Drăghici, „«Mi-am servit țara cu armele mele: pana, vioara și bagheta», Revista muzeelor nr. 6 | 1971, pp. 491-497. 

RD 1973                           Romeo Drăghici, în George Enescu. Biografie documentară. Copilăria și anii de studii (1881-1900), prefață de Mihnea Gheorghiu, Bacău, Muzeul de Istorie și Artă al Județului Bacău | Inteprinderea Poligrafică Bacău, 1973. 2,500 ex., bun de tipar 29.10.1973.

RD 1982a                         Romeo Drăghici, „Enescu în oglinda unei epoci“, în Iosif Sava, Amintirile muzicienilor români. Dialoguri, evocări, confesiuni, București, Editura Muzicală, 1982, pp. 80-96.              

RD 1982b | 1990          Romeo Drăghici, „Amintirile lui Romeo Drăghici despre George Enescu. Ani 1912-1955“, în AC 1990, pp. 166-183 [183: „Transcriere după înregistrările făcute pe bandă magnetică, la domiciliu, în luna noiembrie 1982“.].

SD s.a.                              Silviu Dumitrescu, Pasiunea cea mare. Romanul tinereții lui George Enescu, București, Editura Excelsior, s.a.

Enescu 1937 | 1971 | 1974 | 2013     „Către Președintele Ateneului“, Curentul, 4 noiembrie 1937. Republ. în Enescu 1971, pp. 915-916 și VC1974, p. 355 (§596). Dactiloscript semnat, anterior și identic, din 28 octombrie 1937, vândut la licitația Artmark din septembrie 2013, Catalog, Lot 8, p. 20 (cu reproducere).

Enescu 1947                   „Act de donațiune [Vila «Luminiș» de pe Cumpătul din Sinaia]“, 10 decembrie 1947, în AC 1990, pp. 184-185.

Enescu 1955 | 1982 | 2017     Bernard Gavoty, Les souvenirs de Georges Enesco, Paris, Flammarion, 1955. | Amintirile lui George Enescu, traducere de Romeo Drăghici și Nicolae Bilciurescu, București, Editura Muzicală, 1982. | Ediție bilingvă completă, traducere de Elena Bulai, București, Editura Curtea veche, 2017.

Enescu 1970                   George Enescu și locurile natale, prezentare de Victor Crăciun, Comitetul pentru cultură și artă al județului Botoșani, 1970.

Enescu 1971                   George Enescu. Monografie, editată de Mircea Voicana, Clemansa Firca, Alfred Hoffman, Elena Zottoviceanu et al., București, Editura Academiei R.S.R., 1971, 2 vol.

Enescu 1974                   George Enescu, Scrisori, ediție critică de Viorel Cosma, București, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1974, vol. I.

Enescu 1981                   George Enescu, Scrisori, ediție critică, prefață și note de Viorel Cosma, București, Editura Muzicală, 1981, vol. II.

Enescu 1988                   George Enescu, Interviuri din presa românească, volumul I (1898-1936), ediție prefațată, îngrijită și adnotată de laura Manolache, București, Editura Muzicală, 1988.

PPG 1967                         P.P. Gogan, „Enescu și Academia – documente inedite“, Studii de muzicologie  III (1967), [Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R.,] pp. 201-274.

IH 1963                            Ionel Hristea, Povestiri despre George Enescu, București, Editura Tineretului, 1963.

IK 1996                             Ilie Kogălniceanu, Destăinuiri despre George Enescu, București, Editura Minerva [- Editura R.A.I.], 1996 [1997].

AL 1975                            Ana Lipatti, Viața pianistului Dinu Lipatti povestită de mama sa, text tradus și prescurtat de Ileana Corilă, prefață de prof. Jean Lupu, București, Editura Litera, 1975.

NM 1990 | 2011           Noel Malcolm, George Enescu: His Life and Music, Preface by Sir Iehudi Menuhin, London: Toccata Press, 1990. Traducere de Carmen Pațac, București, Humanitas, 2011.

MM 1990                        Marcel Mihalovici, Amintiri despre Enescu, Brâncuși și alți prieteni, ediție alcătuită și studiu introductiv de Valeriu Râpeanu, note și comentarii de Alice Mavrodin și Valeriu Râpeanu, traduceri de Alice Mavrodin, București, Editura Eminescu, 1990 [BT 2.X.1989].

VR 1998                           Valeriu Râpeanu, Enescu. Contribuții documentare. Reconstituiri. Interpretări, București, Editura Pro, 1998.

CȚ 1969                            Cornel Țăranu, Enescu în conștiința prezentului. Eseuri, Cluj, Editura pentru literatură, 1969.

LV 1947 | 1956              Lucian Vasilescu, Oedip de George Enescu, București, 1947, ediția a II-a: George Enescu și opera sa Oedip, București, ESPLA, 1956.

Video:

Documentarul „Marii compozitori ai României și relația lor cu Securitatea“, cu Ioana Raluca Voicu-

Arnăuțoiu și Ladislau Csendes. Realizator Digi24 TV.

Din|interior. Marii compozitori ai României și relația lor cu Securitatea | Digi24

Historia & Musica: George Enescu, Mihail Jora, Constantin Silvestri – YouTube

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s